Ban Quản lý Dự án (QLDA) được Trường Đại học Cần Thơ (Chủ Dự án) giao tổ chức thực hiện Dự án Nâng cấp Trường Đại học Cần Thơ, với các nhiệm vụ cụ thể sau:

  • Hỗ trợ Chủ đầu tư triển khai kế hoạch thực hiện tổng thể và kế hoạch thực hiện từng năm của Dự án
  • Hỗ trợ Chủ đầu tư chuẩn bị thực hiện và thực hiện Dự án
  • Hỗ trợ Chủ đầu tư thực hiện đấu thầu và quản lý hợp đồng
  • Hỗ trợ Chủ đầu tư giải ngân, quản lý tài chính và tài sản của Dự án
  • Thực hiện công tác teo dõi và đánh giá tình hình thực hiện Dự án
  • Chuẩn bị để chủ dự án nghiệm thu và bàn giao kết quả đầu ra của Dự án sau khi hoàn thành; hoàn tất công tác kiểm toán, bàn giao tài sản của Dự án; lập báo cáo kết thúc và báo cáo quyết toán dự án
  • Thực hiện các chức năng khác trong Khung hành động Dự án do Chủ đầu tư giao.

Thông báo

Số lượt truy cập

339376
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
18
714
1016
339376

Ban Quản lý Dự án ODA Trường Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292 3872 162
Email: pmu.oda@ctu.edu.vn