T Họ và Tên Chức vụ Điện thoại Email
1 PGs.Ts. Trần Trung Tính Giám đốc (0292) 3872 073 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 PGs.Ts. Phạm Minh Đức Phó Giám đốc (0292) 3872 162 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Ts. Trần Thanh Điền Phó Giám đốc  (0292) 3872 063 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Ths. Lâm Bá Khánh Toàn Chuyên viên Pháp lý  (0292) 3872 063 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Ths. Châu Phương Uyên Chuyên viên (0292) 3872 063 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 CN. Lai Nguyễn Bảo Ngọc Thu quỹ  (0292) 3872 244 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8 Ts. Văn Phạm Đan Thủy Phụ trách phát triển nguồn nhân lực  (0292) 3872 301 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
9 Ts. Nguyễn Đắc Khoa Phụ trách công tác quản lý nghiên cứu  (0292) 3872 302 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
10 Ths. Nguyễn Văn Tấn Chuyên viên  (0292) 3872 302 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
11 Ths. Nguyễn Thanh Tuấn Chuyên viên  (0292) 3872 233 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
12 Ts. Bùi Lê Anh Tuấn Phụ trách công tác quản lý xây dựng  (0292) 3872 042 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
13 Ths. Trần Hoàng Tuấn Phụ trách công tác mua sắm thiết bị  (0292) 3872 042 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
14 Ts. Hứa Thái Nhân Phụ trách công tác giám sát đánh giá  (0292) 3872 304    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
15 CN. Châu Thị Tìm Chuyên viên  (0292) 3872 304   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

Số lượt truy cập

458481
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
63
594
893
458481

Ban Quản lý Dự án ODA Trường Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292 3872 162
Email: pmu.oda@ctu.edu.vn