Giới thiệu

Dự án "Nâng cấp Trường Đại học Cần Thơ" được triển khai thực hiện nhằm góp phần phát triển Trường Đại học Cần Thơ ngang tầm với các trường đại học trong khu vực và thế giới, đóng góp mạnh mẽ và hiệu quả hơn nữa cho công cuộc phát triến nhanh và bền vững vùng ĐBSCL, góp phần vào sự phát triển chung của cả nước và đồng hành cùng các trường đại học tiên tiến trên thế giới.  Dư án sử dụng nguồn vốn vay ODA của chính phủ Nhật Bản với tông vốn là 10.456 triệu Yên và triển khai thực hiện từ tháng 7 năm 2015 đến tháng 12 năm 2022. 

 

Mục tiêu tổng thể

Nâng cấp Trường Đại học Cần Thơ thành trường đại học xuất sắc, đạt chuẩn quốc tế về đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và quản trị đại học

Mục tiêu cụ thể

Các mục tiêu cụ thể của Dự án là:

 1. Nâng cấp Trường Đại học Cần Thơ thành trường đại học xuất sắc, được quốc tế công nhận trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, môi trường và các lĩnh vực liên quan, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, gia tăng giá trị nông nghiệp và thủy sản ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
 2. Tăng cường năng lực để Trường Đại học Cần Thơ có thể cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao khả năng nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, môi trường và các lĩnh vực liên quan.

Mô tả dự án

Tổng vốn của Dự án là 12.306 triệu JPY, tương đương 2.250 tỷ đồng.

Dự án gồm 5 hợp phần chính: 

1) Hợp phần phát triển nguồn nhân lực

- Đào  tạo tiến sĩ cho  63 giảng viên thuộc các lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản và môi trường và các lĩnh vực liên quan;

- Đào tạo rình độ thạc sĩ tại Nhật Bản về quản trị, quản lý đại học tiên tiến đạt chuẩn quốc tế cho 09 viên chức của Trường;

- 91 lượt giảng viên, nghiên cứu viên được đào tạo, nghiên cứu ngắn hạn về các kỹ thuật,công nghệ tiên tiến; các phương pháp vận hành, các phương pháp mới trong nghiên cứu; quy trình bảo trì và sử dụng thiết bị, máy móc, phòng thí nghiệm, phương pháp quản trị - quản lý trường đại học.

2) Hợp phần thực hiện các dự án nghiên cứu

Trường Đại học Cần Thơ phối hợp với các trường đại học đối tác ở Nhật Bản thực hiện 16 chương trình nghiên cứu trong lĩnh vực nông nghiệp, 08 chương trình nghiên cứu trong lĩnh vực thủy sản và 12 chương trình nghiên cứu trong lĩnh vực môi trường.  Các dự án ưu tiên nghiên cứu được thực hiện dựa trên nhu cầu của các địa phương ở ĐBSCL nhằm phát triển bền vững nông nghiệp, thủy sản, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và gia tăng giá trị nông nghiệp và thuỷ sản để người dân ĐBSCL được tham gia hưởng lợi. 

3) Hợp phần phát triển cơ sở vật chất

 Để cải thiện môi trường nghiên cứu và đào tạo, Dự án sẽ xây dựng năm (05) hạng mục công trình, bao gồm:

 • Phòng thí nghiệm công nghệ cao được xây dựng trên diện tích 3.238 m2 (7 tầng) với tổng diện tích sàn 16.654 m2 và có sức chứa 750 người;
 • Khu phức hợp phòng thí nghiệm nghiên cứu được xây dựng trên diện tích 6.627 m2 (5 tầng) với tổng diện tích sàn 25.713 m2 và có sức chứa 1.000 người;
 • Hệ thống nhà lưới, nhà kính nông nghiệp được xây dựng có diện tích 4.200 m2;
 • Trại giống thủy sản bao gồm 2 hệ thống bể (có diện tích 1.350 m2 x 2= 2.700 m2) được xây dựng;
 • Nâng cấp hạ tầng thông tin cơ sở Khu II, Trường Đại học Cần Thơ bao gồm việc đưa cáp quang về Phòng thí nghiệm công nghệ cao và Khu Phức hợp phòng thí nghiệm nghiên cứu.

4) Hợp phần mua sắm thiết bị nghiên cứu

Các phòng thí nghiệm sẽ được đầu tư thiết bị hiện đại và đồng bộ: 1.492 thiết bị mới cho lĩnh vực nông nghiệp; 720 thiết bị mới cho lĩnh vực thủy sản; 543  thiết bị mới cho lĩnh vực môi trường; 13 thiết bị cho nhóm hỗ trợ công nghệ thông tin; và 195 thiết bị cho nhóm hỗ trợ nghiên cứu thuộc 03 lĩnh vực: nông nghiệp, thủy sản và môi trường.

5) Hợp phần dịch vụ tư vấn

Để đảm bảo yêu cầu thực hiện Dự án đúng thời hạn và có chất lượng, Dự án huy động 19 tư vấn quốc tế với tổng 217 tháng công và 32 tư vấn trong nước (bao gồm nhân viên hỗ trợ) với tổng 545.67 tháng công. Dịch vụ tư vấn sẽ hỗ trợ thực hiện trong các lĩnh vực như:

 • Quản lý dự án/hỗ trợ thực hiện dự án;
 • Phát triển/đào tạo nguồn nhân lực;
 • Quản lý các dự án nghiên cứu;
 • Thiết kế xây dựng cơ sở vật chất, tư vấn giám sát thi công;
 • Thiết kế thiết bị và giám sát lắp đặt thiết bị;

      

 

 

Thông báo

Số lượt truy cập

317980
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
509
1587
9252
317980

Ban Quản lý Dự án ODA Trường Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292 3872 162
Email: pmu.oda@ctu.edu.vn