GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BAN QLDA ODA 

Ban Quản lý Dự án ODA được thành lập theo quyết định số 4405/ĐHCT ngày 25 tháng 11 năm 2015 của Hiệu Trưởng Trường Đại học Cần Thơ. 

Chức năng

Ban Quản lý Dự án ODA là đơn vị tham mưu giúp Hiệu trưởng tổ chức quản lý các dự án ODA theo quy định của pháp luật hiện hành và yêu cầu của nhà tài trợ.

Nhiệm vụ

1) Phối hợp với các đơn vị chức năng của Trường tham mưu và thực hiện các nhiệm vụ chungcủa Trường về tiếp nhận và quản lý, triển khai các dự án ODA.

2) Quản lý và triển khai các dự án ODA theo quyết định của chủ dự án (Trường Đại học Cần Thơ) đúng quy định của pháp luật trong việc thực hiện các công việc sau đây:

- Hỗ trợ chủ dự án lập kế hoạch tống thể và kế hoạch chi tiết hàng năm thực hiện chương trình, dự án;

- Hỗ trợ chủ dự án trong công tác chuẩn bị thực hiện và thực hiện hương trình, dự án;

- Hỗ trợ chủ dự án thực hiện các hoạt động đấu thầu và quản lý hợp đồng;

- Hỗ trợ chủ dự án trong công tác giải ngân, quản lý tài chính và tài sản của chương trình, dự án;

- Thực hiện công tác theo dõi và đánh giá tình hình thực hiện chương trình, dự án;

- Chuẩn bị để chủ dự án nghiệm thu và bàn giao các kết quả đầu ra của chương trình, dự án sau khi hoàn thành; hoàn tất công tác kiểm toán, bàn giao tài sản của chương trình, dự án; lập các báo cáo kết thúc và báo cáo quyết toán chương trình, dự án;

- Thực hiên các nhiệm vụ khác trong khuôn khổ chương trình, dự án do chủ dự án giao. 

Thông báo

Số lượt truy cập

317985
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
514
1592
9257
317985

Ban Quản lý Dự án ODA Trường Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292 3872 162
Email: pmu.oda@ctu.edu.vn