1. Quyết định số 2512/QĐ-ĐHCT ngày 26/7/2017 của Hiệu Trưởng Trường Đại học Cần Thơ về việc Ban hành Quy dinh quản lý Dự án nghiên cứu khoa hoc thuộc Dự án Nâng cấp Trường Đại học Cần Thơ
 2. Mẫu 1: Thuyết minh nghiên cứu
 3. Mẫu 2: Lý lịch Khoa học
 4. Mẫu 3: Năng lực nghiên cứu
 5. Mẫu 4: Phiếu đánh giá thuyết minh (Tiếng Việt)
 6. Mẫu 4: Phiếu đánh giá thuyết minh (Tiếng Anh) 
 7. Mẫu 5: Biên bản họp Hội đồng tuyển chọn
8. Mẫu 6: Dự toán kinh phí
9. Mẫu 7: Biên bản thẩm định kinh phí
10. Mẫu 8: Hợp đồng thực hiện chương trình
11. Mẫu 9: Báo cáo tình hình thực hiện
12. Mẫu 10: Biên bản kiểm tra tình hình thực hiện
13. Mẫu 11: Điều chỉnh chương trình
14. Mẫu 12: Nhận xét thanh lý
15. Mẫu 13: Biên bản họp Hội đồng thanh lý
16. Mẫu 14: Báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt
17. Mẫu 15: Thông tin kết quả nghiên cứu (Tiếng Việt)
18. Mẫu 16: Thông tin kết quả nghiên cứu (Tiếng Anh)
19. Mẫu 17: Danh sách giới thiệu thành viên hội đồng nghiệm thu
20. Mẫu 18: Phiếu đánh giá nghiêm thu cơ sở
21. Mẫu 19: Biên bản họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu cơ sở
22. Mẫu 20: Phiếu nhận xét kết quả thực hiện
23. Mẫu 21: Phiếu đánh giá nghiệm thu chính thức
24. Mẫu 22: Biên bản họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu chính thức
25. Mẫu 23: Bản giải trình hoàn thiện hồ sơ
26. Mẫu 24: Biên bản thanh lý hợp đồng

Thông báo

Số lượt truy cập

317981
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
510
1588
9253
317981

Ban Quản lý Dự án ODA Trường Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292 3872 162
Email: pmu.oda@ctu.edu.vn