Nghị định

1. Nghị định Số 59/2017/NĐ-CP của Chính phủ  Về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen

2. Nghị định số 16/2016/NĐ-CP của Chính phủ  Về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài

3. Nghị định 38/2013/NĐ-CP, ngày 23 tháng 4 năm 2013 về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ.

Thông tư

 
 
 
 
 
 
 

Một số văn Bản liên quan đến đa dạng sinh học

2. Nghị Định 65/2010/NĐ-CP - Hướng dẫn một số điều của Luật Đa dạng sinh học

3. Nghị định số 160/2013/NĐ-CP - về tiêu chí về xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ

4. Thông tư liên tịch số 27/2013/TTLT-BTNMT-BNNPTNT - Thông tư liên tích quy định tiêu chí xác định loài ngoại lai xâm hại và ban hành danh mục loài ngoài lai xâm hại.

5. Quyết định số 45/QĐ-TTg - Phê quyệt quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học của cả nước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

6. Quyết định số 1671/QĐ-TTg - Phê quyệt chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn Gen đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

7. Quyết định 1141/QĐ-TTg - Phê duyệt đề án tăng cường năng lực về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ công bằng, hợp lý lợi ích phát sinh từ việc sử dụng nguồn Gen Giai đoạn 2016-2025

8. Nagoya Protocol

Tài liệu tham khảo

Tài liệu tham khảo hướng dẫn thực hiện Nghị định 59/2017/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý tiếp cận nguồn Gen và chia sẻ lợi ích từ việc từ việc sử dụng nguồn Gen.

 

Thông báo

Số lượt truy cập

318015
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
544
1622
9287
318015

Ban Quản lý Dự án ODA Trường Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292 3872 162
Email: pmu.oda@ctu.edu.vn