TT Họ và Tên Chức vụ Điện thoại Email
Ban Giám đốc
1 PGs. Ts. Trần Trung Tính Giám đốc (0292) 3872 073 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Ts. Trần Thanh Điền  Phó Giám đốc (0292) 3872 063 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 PGs. Ts. Phạm Minh Đức Thư ký Quản lý  (0292) 3872 162 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Đơn vị Hành chính và Kế hoạch
1 Ts. Trần Thanh Điền Trưởng đơn vị  (0292) 3872 063 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ths. Dương Thanh Long Thành viên   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Ths. Lâm Bá Khánh Toàn Chuyên viên Pháp lý  (0292) 3872 063 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Ths. Châu Phương Uyên Thư ký  (0292) 3872 063 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Đơn vị  Tài chính
1 Ths. Nguyễn Văn Duyệt Kế toán trưởng  (0292) 3872 244 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Ths. Phan Thị Mỹ Hoàng Kế toán  (0292) 3872 244 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 CN. Lai Nguyễn Bảo Ngọc Thu quỹ  (0292) 3872 244 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
CN. Phan Nguyễn Hải Yến Kế toán   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Đơn vị Phát triển Nhân lực
1 Ts. Văn Phạm Đan Thủy Trưởng đơn vị  (0292) 3872 301 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 2 PGs. Ts. Nguyễn Trọng Ngữ Thành viên   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ts. Nguyễn Xuân Lộc Thành viên   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ts. Trần Minh Phú Thành viên   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Đơn vị Quản lý Nghiên cứu
1 Ts. Nguyễn Đắc Khoa Trưởng đơn vị  (0292) 3872 302 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Ths. Nguyễn Văn Tấn Thành viên  (0292) 3872 302 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
PGs.Ts. Lý Nguyễn Bình Thành viên   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Gs.Ts. Trần Ngọc Hải Thành viên   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
PGs. Ts. Nguyễn Văn Công Thành viên   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Đơn vị Mua sắm Đấu thầu 
1 Ths. Trần Hoàng Tuấn Trưởng đơn vị (0292) 3872 233 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 PGs. Ts. Ngô Quang Hiếu Thành viên  (0292) 3872 233 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Ths. Nguyễn Thanh Tuấn Thành viên  (0292) 3872 233 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ths. Lưu Trùng Dương Thành viên   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Đơn vị Quản lý Xây dựng
1 Ts. Bùi Lê Anh Tuấn Trưởng đơn vị  (0292) 3872 042 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Ths. Trần Hoàng Tuấn Thành viên  (0292) 3872 042 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ks. Ninh Hữu Phương Thành viên   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Đơn vị Giám Sát và Đánh giá
1 Ts. Hứa Thái Nhân Trưởng đơn vị  (0292) 3872 304    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 CN. Châu Thị Tìm Thành viên  (0292) 3872 304   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

Số lượt truy cập

339378
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
20
716
1018
339378

Ban Quản lý Dự án ODA Trường Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292 3872 162
Email: pmu.oda@ctu.edu.vn