THÔNG BÁO MỜI SƠ TUYỂN

 Tên bên mời thầu: Ban Quản lý Dự án Nâng cấp Trường Đại học Cần Thơ

Địa chỉ: Khu II đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại/fax/email: 02923872063/02923872063/This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị cho các phòng thí nghiệm hiện hữu.
 • Nội dung chính của gói thầu Mua sắm thiết bị cho các phòng thí nghiệm hiện hữu của Trường Đại học Cần Thơ.
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: 08 tháng.
 1. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Dự án Nâng cấp Trường Đại học Cần Thơ.
 2. Nguồn vốn: Vốn vay ưu đãi (ODA) từ Cơ quan hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) và vốn đối ứng của Trường Đại học Cần Thơ.
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi có sơ tuyển quốc.
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.
 5. Thời gian phát hành HSMST: từ 08 giờ 00, ngày 10 tháng 11 năm 2017 đến trước 09 giờ 00, ngày 22 tháng 12 năm 2017 (trong giờ hành chính).
 6. Địa điểm phát hành HSMST: Ban Quản lý Dự án Nâng cấp Trường Đại học Cần Thơ, địa chỉ: Lầu 5, Nhà Điều hành, Trường Đại học Cần Thơ, Khu II, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Điện thoại/fax/email: 02923872063/02923872063/This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 7. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00, ngày 22 tháng 12 năm 2017.
 8. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30, ngày 22 tháng 12 năm 2017.

  Các biểu mẫu tham khảo

Thông báo

Số lượt truy cập

458478
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
60
591
890
458478

Ban Quản lý Dự án ODA Trường Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292 3872 162
Email: pmu.oda@ctu.edu.vn