Trong khuôn khổ thực hiện các chương trình nghiên cứu khoa học (NCKH) của Dự án Nâng cấp Trường Đại học Cần Thơ, Ban Quản lý Dự án (BQLDA) thông báo đến các đơn vị và cá nhân trong toàn Trường về việc tham gia viết Thuyết minh cho các chương trình NCKH năm 2018. Thông tin cụ thể của từng chương trình được trình bày trong Phụ lục 1.

Thuyết minh của chương trình NCKH cần thể hiện được tính cấp thiết và bền vững để phục vụ quá trình phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, Thuyết minh cần thể hiện được tính khả thi về năng lực nghiên cứu của nhóm, thành tích nghiên cứu của từng thành viên trong nhóm và cơ sở vật chất, trang thiết bị để thực hiện chương trình NCKH, đồng thời thể hiện được khả năng xuất bản các bài báo trên tạp chí quốc tế có uy tín, khai thác nguồn lực NCKH của Trường thông qua sự tham gia của nhiều đơn vị, cá nhân và các chuyên ngành có liên quan trong toàn Trường. Ưu tiên các nhóm đã có sẵn đối tác Nhật Bản tham gia thực hiện chương trình NCKH, kể cả các doanh nghiệp có khả năng hợp tác thực hiện các chương trình nghiên cứu do JICA giới thiệu trong Phụ lục 2 kèm theo thông báo này. Hướng dẫn hợp tác nghiên cứu với doanh nghiệp được đăng tại https://pmuoda.ctu.edu.vn/en (mục Research).

Cá nhân đăng ký thực hiện chương trình NCKH thuộc Dự án Nâng cấp Trường Đại học Cần Thơ (chủ nhiệm chương trình) phải là người chủ trì hoặc tham gia chính xây dựng Thuyết minh, có trình độ Đại học trở lên, có chuyên môn hoặc vị trí công tác phù hợp và đang hoạt động trong cùng lĩnh vực khoa học với chương trình NCKH trong 05 năm gần đây (tính đến thời điểm nộp hồ sơ), có đủ khả năng (năng lực chuyên môn, phòng thí nghiệm, trang thiết bị...) để trực tiếp tổ chức thực hiện và bảo đảm đủ thời gian để chủ trì thực hiện công việc nghiên cứu của chương trình, có ít nhất 01 bài báo quốc tế cùng lĩnh vực khoa học với chương trình được đăng trong vòng 05 năm gần đây (tính đến thời điểm nộp hồ sơ) và thông thạo tiếng Anh (có bằng tốt nghiệp ở nước ngoài được đào tạo bằng tiếng Anh hoặc có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tương đương cấp độ B2 hoặc bậc 4/6 trở lên theo Khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ chung của Châu Âu do một trung tâm khảo thí quốc tế có thẩm quyền hoặc một trường đại học trong nước đào tạo ngành ngoại ngữ tương ứng cấp theo khung năng lực tương đương cấp độ B2 [Khung tham chiếu quy đổi tương đương B2 bao gồm chứng chỉ TOEFL CBT 173, TOEFL iBT 61, TOEFL PBT 500, IELTS 5.5, TOEIC 600, Cambridge Exam (First FCE), BEC (Business Vantage) và BULATS 60].


Hồ sơ đăng ký gồm file và 3 bản in (đóng quyển theo thứ tự):

Các biểu mẫu được đăng trên website của BQLDA tại https://pmuoda.ctu.edu.vn/en (mục Research).

Hồ sơ bản in gửi về:      Đơn vị Quản lý Nghiên cứu,

                                          Tầng 5, Nhà Điều Hành, Trường Đại học Cần Thơ.

                                          (Người nhận: Chuyên viên Nguyễn Văn Tấn,

                                          số điện thoại liên hệ: 0292.3872.302 hoặc 0919.234.067)

File hồ sơ gửi về:           This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến 17 giờ ngày 02/3/2018.

BQLDA sẽ không nhận các hồ sơ nộp sau thời gian nêu trên và sẽ tổ chức Hội đồng đánh giá các Thuyết minh trong tháng 8 năm 2018.

BQLDA kêu gọi tất cả các đơn vị và cá nhân trong toàn Trường tham gia viết Thuyết minh để thực hiện các chương trình NCKH theo tinh thần thông báo này.

Trân trọng kính chào./.

 

Nơi nhận

 

GIÁM ĐỐC

- Như trên;

 

 

Đính kèm

 

 

- Phụ lục 1.

Danh mục chương trình NCKH năm 2018

(List of the Second Batch Research Programs);

 

- Phụ lục 2.

Danh sách các doanh nghiệp có khả năng

hợp tác thực hiện các chương trình nghiên cứu

do JICA giới thiệu (List of Companies Interested in Joint Proposals for the Second Batch Research Programs);

 

Mẫu hồ sơ:

(1) Research proposal; (2) CV

(3) Summary of research activities and achievements.

 

Thông báo

Số lượt truy cập

458477
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
59
590
889
458477

Ban Quản lý Dự án ODA Trường Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292 3872 162
Email: pmu.oda@ctu.edu.vn